รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ บขส. อ.ตะกั่วป่า | เส้นทาง ตะกั่วป่า-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง บขส. อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 32, วิไอพี 24, ป.1, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : พังงา จุดจอด: บขส. อ.ตะกั่วป่า
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ บขส. อ.ตะกั่วป่า | เส้นทาง ตะกั่วป่า-กรุงเทพ”

รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ บขส. โคกกลอย | เส้นทาง โคกกลอย-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง บขส. โคกกลอย จ.พังงา – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, ป.1, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด, ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : พังงา จุดจอด: บขส. โคกกลอย
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ บขส. โคกกลอย | เส้นทาง โคกกลอย-กรุงเทพ”

รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.ทับปุด | เส้นทาง ทับปุด-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง จุดจอด อ.ทับปุด จ.พังงา – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : พังงา จุดจอด: จุดจอด อ.ทับปุด
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.ทับปุด | เส้นทาง ทับปุด-กรุงเทพ”

รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อบต.กะไหล | เส้นทาง กะไหล-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง จุดจอด อบต.กะไหล จ.พังงา – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : พังงา จุดจอด: จุดจอด อบต.กะไหล
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อบต.กะไหล | เส้นทาง กะไหล-กรุงเทพ”

รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ บขส. พังงา | เส้นทาง พังงา-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง บขส. พังงา จ.พังงา – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 32, วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด, ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : พังงา จุดจอด: บขส. พังงา
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ บขส. พังงา | เส้นทาง พังงา-กรุงเทพ”