รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ บขส. กาญจนบุรี | เส้นทาง กาญจนบุรี-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, ด่วนพิเศษ, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด, จีโอ แฟมิลี่, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : กาญจนบุรี จุดจอด: บขส. กาญจนบุรี
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ บขส. กาญจนบุรี | เส้นทาง กาญจนบุรี-กรุงเทพ”

รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.ท่าเรือ | เส้นทาง ท่าเรือ-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : กาญจนบุรี จุดจอด: จุดจอด อ.ท่าเรือ
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.ท่าเรือ | เส้นทาง ท่าเรือ-กรุงเทพ”

รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.ท่ามะกา | เส้นทาง ท่ามะกา-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : กาญจนบุรี จุดจอด: จุดจอด อ.ท่ามะกา
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.ท่ามะกา | เส้นทาง ท่ามะกา-กรุงเทพ”

รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.ท่าม่วง | เส้นทาง ท่าม่วง-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : กาญจนบุรี จุดจอด: จุดจอด อ.ท่าม่วง
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.ท่าม่วง | เส้นทาง ท่าม่วง-กรุงเทพ”

รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด ต.ลูกแก | เส้นทาง ลูกแก-กรุงเทพ

รถทัวร์ไปกรุงเทพ จ.กรุงเทพ เส้นทาง จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : กาญจนบุรี จุดจอด: จุดจอด ต.ลูกแก
  • จุดลง : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “รถทัวร์กรุงเทพ | จุดขึ้นรถ จุดจอด ต.ลูกแก | เส้นทาง ลูกแก-กรุงเทพ”